---- SƠN KẺ VẠCH CHOKWANG EPI FLOOR YELLOW – NAM PHÁT CONSTRUCTION