---- BỘT TRÉT EPOXY RAINBOW LỚP LÓT MÀU TRẮNG 1003 – NAM PHÁT CONSTRUCTION