Category Archives: THI CÔNG BÊ TÔNG NHỰA ĐƯỜNG

Bê tông nhựa đường là gì? NAM PHÁT THI CÔNG BÊ TÔNG NHỰA ĐƯỜNG

Bê tông nhựa đường là gì? (Bê tông alphalt là gì?)
Bê tông nhựa đường là một loại loại kết cấu phủ bề mặt đường có một hoặc một số lớp phủ bề mặt làm bằng hỗn hợp bê tông nhựa đường (alphalt) nóng hoặc nguội (theo TCVN 8819: 2011)
Hỗn hợp bê tông nhựa đường nóng hoặc nguội có thể có cỡ hạt danh định khác nhau, độ rỗng dư khác nhau và sử dụng các loại gốc nhựa đường khác nhau (bao gồm cả nhựa đường polime theo 22 TCN 319 – 04 và nhựa đường có thêm các phụ gia cải thiện khác nhau).
CÔNG TY TNHH KINH DOANH NAM PHÁT CHUYÊN NHẬN THI CÔNG SỬA CHỮA BÊ TÔNG NHỰA ĐƯỜNG (ALPHALT)