---- Sika Multiseal (7.5 X 10cm) Băng Trám Kín Chống Thấm Bitumen – NAM PHÁT CONSTRUCTION