---- SƠN ACRYLIC MÀU DOTA (SƠN SẮT 2 TRONG 1) – NAM PHÁT CONSTRUCTION