---- SƠN PHỦ SÀN EPOXY HẠT THỦY TINH CK CHOKWANG – NAM PHÁT CONSTRUCTION