BẢO TRÌ NHÀ XƯỞNG

Nam Phát Construction – Xây dựng bảo trì nhà xưởng công nghiệp chuyên nghiệp:

  • Khảo sát và kiểm tra, đánh giá chất lượng cũng như hiện trạng nhà xưởng
  • Lên kế hoạch sửa chữa – bảo trì những hư hỏng hiện tại hoặc có thể xảy đến.
  • Lập kế hoạch kiểm tra định kỳ.
  • Bảo dưỡng bảo trì nhà xưởng.
  • Lịch sửa chữa định kì và đột xuất cho công trình.
  • Lập hồ sơ quản lý về bảo trì nhà xưởng.