ĐÁNH BÓNG SÀN BÊ TÔNG

Thi công đánh bóng sàn bê tông giúp bảo dưỡng nền nhà xưởng đỡ tốn kém, chất lượng đảm bảo. Tuy nhiên để làm được điều đó, ngoài việc đảm bảo tiêu chuẩn kết cấu sàn bê tông thì yếu tố tuân thủ và thực hiện đúng quy trình đánh bóng sàn bê tông nhà xưởng là rất quan trọng.