SƠN CHỐNG CHÁY KCC FIREMASK SQ-2300 – SQ-2500

SƠN CHỐNG CHÁY KCC FIREMASK SQ-2300 – SQ-2500

Sơn chống cháy KCC Firemask SQ-2300 – SQ-2500 là lớp sơn giữa để bảo vệ chống cháy cho các nhà máy hoặc cơ sở có sử dụng thép xây dựng và xử lý vật liệu dễ cháy. Sản phẩm này có khả năng cách nhiệt vượt trội, được kiểm nghiệm và cấp chứng chỉ bởi bộ công an cục cánh sát PCCC và CNCH Việt Nam.