SƠN EPOXY APT GỐC NƯỚC COATING KERASEAL WB10

SƠN EPOXY APT GỐC NƯỚC COATING KERASEAL WB10 là lớp phủ sàn Epoxy gốc nước, nó có lớp bảo vệ đặc biệt với công thức chứa VOC thấp và bề mặt trơ cứng, bóng mờ che khiếm khuyết cho bề mặt bê tông.