SƠN EPOXY APT TỰ CÂN BẰNG KERASEAL ADO30

SƠN EPOXY APT TỰ CÂN BẰNG KERASEAL ADO30 là hệ thống phủ epoxy tự cân bằng. Được thiết kế cho bề mặt bê tông cũ hoặc mới, chịu tải trọng nhẹ đến trung bình.