SƠN EPOXY CHOKWANG DESMON #E

Sơn epoxy DESMON #E là sơn polyurethane hai gói. Bề mặt bóng rất cao, khả năng chịu được thời tiết tuyệt vời đối với nước và hóa chất.

Đóng gói : 18kg

Áp dụng làm lớp phủ hoàn thiện cho bề mặt mềm dẻo như urethane và có tính đàn hồi rất cao.