SƠN GIAO THÔNG DẺO NHIỆT JOTON JOLINE®

SƠN GIAO THÔNG DẺO NHIỆT JOTON JOLINE® là sơn chuyên dụng, thành phần chính là nhựa nhiệt dẻo hydrocacbon hoạc maleic, chứa từ 20% bi thủy tinh phản quang. JOTON JOLINE® được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8792:2011

Ứng dụng trong kẻ vạch đường xa lộ, giao thông công cộng, bãi đậu xe, nền nhà xưởng…