SƠN LÓT GIAO THÔNG JOLINE® PRIMER

SƠN LÓT GIAO THÔNG JOLINE® PRIMER là sơn lót cho sơn kẻ vạch đường bằng nhựa nhiệt dẻo JOLINE®. Sơn lót JOLINE® PRIMER sẽ kéo dài tuổi thọ và tăng độ bám dính cho lớp sơn JOLINE® hoàn chỉnh.