SƠN LÓT GIAO THÔNG V-MARK

SƠN LÓT GIAO THÔNG V-MARK

  • Dễ thi công bằng chổi quét, roller và máy phun.
  • Kháng kiềm và kháng thời tiết tốt nhất.
  • Bền với nước
  • Chai cứng, rắn như sứ, rất khó trầy xước.
  • Sức phủ lớn.
  • Che lấp tất cả những vết sơn cũ màu đậm để tạo ra bề mặt trắng đồng nhất.