SƠN PHỦ SÀN EPOXY EPIFLOOR HỆ LĂN CHOKWANG

SƠN PHỦ SÀN EPOXY EPI FLOOR là sơn epoxy 2 thành phần/ polyamide có sẵn dung môi . Cho phép chống chịu tốt ma sát, tác động, lực cơ học, tác động của hóa chất và các hóa chất..

Đóng gói: 20kg.

Áp dụng làm lớp phủ hoàn thiện cho sàn tòa nhà và nhà máy nơi có mức độ hao mòn cao và cần chống chịu hóa chất hoặc điều kiện vệ sinh.