SÂN BÓNG CỎ NHÂN TẠO

Nam Phát Construction – Thi công sân bóng cỏ nhân tạo chuyên nghiệp:

  • Tạo mặt bằng, nén đất chống lún.
  • Thi công hạ nền.
  • Nén mặt sân lần 2 giúp sân bền chắc và bảo đảm sân không bị dốc.
  • Định vị sân: Dựa theo bản vẽ đã được thiết kế, xác lập vị trí sân, hệ thống thoát nước, căng tin và toilet.
  • Xây dựng hệ thống thoát nước và bó vỉa cho sân bóng đá.