SƠN EPOXY APT CHỐNG TĨNH ĐIỆN KERACOTE EC50

SƠN EPOXY APT CHỐNG TĨNH ĐIỆN KERACOTE EC50 là hệ thống epoxy phủ gốc dung môi có khả năng kiểm soát chống tĩnh điện, được thiết kế để bảo vệ bề mặt sàn nơi hiện tượng tích điện là không mong muốn.