SƠN EPOXY JOTUN PENGUARD TOPCOAT ( PENGUARD TC )

Mô tả sản phẩm Epoxy Jotun Penguard TC

Sơn Epoxy Jotun Penguard Topcoat (Penguard TC) là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng polyamide. Sản phẩm này có độ bóng hoàn thiện với khả
năng cầm bóng trung bình. Dùng như là lớp phủ cuối trong môi trường khí quyển và ngâm nước.

Mục đích sử dụng

Hàng hải:
Đề nghị sử dụng cho mạn khô, boong tàu và cấu trúc thượng tầng.
Công nghiệp:
Thích hợp cho nhiều loại kết cấu sàn công nghiệp.