SƠN EPOXY APT KHÔNG DUNG MÔI KERASEAL ADO121

SƠN EPOXY APT KHÔNG DUNG MÔI KERASEAL ADO121 là hệ thống phủ hai thành phần không dung môi và phenol. Sản phẩm cung cấp khả năng bảo vệ bề mặt sàn tải trọng nhẹ đến trung bình.