ALKYD PRIMER EPO A1500

ALKYD PRIMER EPO A1500
SƠN DẦU ALKYD EPO PAINT A1500. Sơn dầu alkyd Epo Piant thế hệ mới cho màng sơn bền độ bám dính tốt hơn, màng sơn bóng đẹp.