SƠN EPOXY APT KHÔNG DUNG MÔI KERASEAL ADO20

SƠN EPOXY APT KHÔNG DUNG MÔI KERASEAL ADO122 là hệ thống phủ hai thành phần không dung môi và phenol. Bề mặt hoàn thiện nhẵn bóng và kháng hóa chất phổ thông tốt.