SƠN EPOXY APT KIỂM SOÁT CHỐNG TĨNH ĐIỆN KERACOTE EC100

SƠN EPOXY APT KIỂM SOÁT CHỐNG TĨNH ĐIỆN KERACOTE EC100 là hệ thống epoxy hai thành phần không dung môi, được thiết kế để kiểm soát chống tĩnh điện trên bề mặt hoàn thiện. Với khả năng chịu lực, bóng mịn và kháng hóa chất phổ thông, có thể thi công với bề mặt bóng mịn hay chống trơn trượt với nhiều mầu hấp dẫn.