SƠN EPOXY CHOKWANG DESMON #C

SƠN EPOXY CHOKWANG DESMON #C là sơn polyurethane hai gói. Bề mặt bóng rất cao, khả năng chịu được thời tiết tuyệt vời đối với nước và hóa chất.

Đóng gói: 18kg.

Áp dụng làm lớp phủ hoàn thiện cho bề mặt mềm dẻo như urethane và có tính đàn hồi rất cao.