SƠN EPOXY RAINBOW THÀNH PHẦN CHẤT RẮN CAO 1061

SƠN EPOXY RAINBOW THÀNH PHẦN CHẤT RẮN CAO 1061

Do gốc nhựa Epoxy hai thành phần tính định hình cấu thành loại sơn lót, phủ 2 công dụng này.

Thông tin sản phẩm

Sử dụng: Được dùng để lót và phủ cho các kết cấu tàu thuyền, cầu, các loại sắt thép thông dụng.