SƠN PHỦ LỚP GIỮA EPOXY RAINBOW 1060

SƠN PHỦ LỚP GIỮA EPOXY RAINBOW 1060

Là sơn lót lớp giữa hai thành phần có nguồn gốc nhựa Epoxy kết hợp với chất đông cứng đặc thù và chất màu đặc biệt.

Thông tin sản phẩm

Sử dụng: Ống thép các loại, kết cấu thép, cầu và các thiết bị linh kiện đồ dùng cho nhà máy sau khi sơn sơn lót giàu kẽm vô cơ, để tránh xảy ra tình trạng nổi tăm thì thêm 1 lớp sơn lớp giữa và sơn lớp giữa cho tường bê tông, sản phẩm bê tông.