THI CÔNG BỂ NƯỚC NGẦM

Nam Phát Construction – Thi công bể nước ngầm chuyên nghiệp:

Thi công theo TCVN 5641:2012 Bể chứa bằng bê tông cốt thép – Thi công và nghiệm thu:

  • Thi công bể chứa theo đúng bản vẽ thi công, thiết kế tổ chức thi công và tuân theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này; cũng như các tiêu chuẩn về lắp ráp thiết bị công nghệ và đường ống, an toàn lao động; kĩ thuật thi công xây dựng vệ sinh công nghiệp và bảo vệ môi trường…
  • Nghiệm thu công việc, nghiệm thu từng phần, nghiệm thu thử áp lực nước; thử độ kín khít, nghiệm thu đưa bể chứa vào sử dụng áp dụng đúng tiêu chuẩn này; và các tiêu chuẩn liên quan hiện hành.
  • Giám sát, kiểm tra chất lượng thi công ngay từ khi khởi công công trình; đến khi hoàn thành đưa bể chứa vào sử dụng.
  • Thực hiện việc quan trắc, đo độ lún, độ nghiêng lệch;… từ đầu đến khi nghiệm thu công trình.