ZINC RICH EPO Z2000

ZIN RICH EPO Z2000
Sơn kẽm phủ màu đa Zinc Rich Epo Paint năng thế hệ mới cho khả nang bám dính tốt trên bề mặt tráng kẽm, nhựa, crom, composite…

096 9999 249