SƠN LÓT SÀN CHOKWANG HANA 300

SƠN LÓT SÀN CHOKWANG HANA 300 PRIMER được dựa trên chất nhựa Epoxy đặc biệt và chất làm rắn.

Nó cung cấp độ bám dính rất tốt cho các loại chất nền khác nhau như FRP, bê tông, ngói và kim loại.

Nó đặc biệt được đề nghị là lớp sơn lót tuyệt vời trong chất nền bám dính và lớp phủ chống ăn mòn kém.

Đóng gói: 22KG (Sơn + Chất Đóng).