SP SẢN XUẤT BÊ TÔNG SIKA Sikament®-2000 ATN

SP SẢN XUẤT BÊ TÔNG SIKA Sikament®-2000 ATN

Sikament®-2000 ATN được dùng như một tác nhân làm giảm nước hiệu quả cao và siêu hoá dẻo có tác dụng kéo dài thời gian ninh kết để sản xuất bê tông có cường độ cao ở khí hậu nóng.
Sikament®-2000 ATN phù hợp tiêu chuẩn ASTM C494 loại G.

CÔNG DỤNG

Sikament®-2000 ATN được đặc biệt sử dụng cho bê tông cường độ cao cần duy trì độ sụt lâu dài trong điều kiện khí hậu nóng như:

 • Bê tông dự ứng lực đổ tại công trình;
 • Cọc nhồi cường độ cao;
 • Cầu và kết cấu công xon (đúc hẫng);
 • Cấu kiện mỏng có mật độ cốt thép dày.

ĐẶC ĐIỂM

Sikament®-2000 ATN cung cấp các đặc tính sau :

 • Cải thiện tính thi công một cách đáng kể mà không cần tăng nước;
 • Cho phép giảm xi măng đáng kể so với bê tông không dùng phụ gia;
 • Cường độ ban đầu và cuối cùng tăng đáng kể;
 • Đặc biệt thích hợp khi đổ bê tông ở nhiệt độ tăng;
 • Duy trì độ sụt của bê tông lâu dài;
 • Cải thiện bề mặt hoàn thiện;
 • Giảm hiện tượng co ngót và từ biến;
 • Không chứa clorua.

MÀU

Nâu đậm

BAO BÌ

5 / 25 / 200 / 1000 L