SƠN EPOXY APT TỰ CÂN BẰNG KERASEAL ADO40

SƠN EPOXY APT TỰ CÂN BẰNG KERASEAL ADO40 là hệ thống phủ epoxy tự cân bằng, không dung môi và phenol. Bề mặt hoàn thiện phẳng, bóng, mịn và kháng hóa chất phổ thông.