SP SẢN XUẤT BÊ TÔNG SIKA Sikament® NN

SP SẢN XUẤT BÊ TÔNG SIKA Sikament® NN

Phụ gia giảm nước cao cấp cho bê tông

CÔNG DỤNG

Được dùng như một chất siêu hoá dẻo để sản xuất bê tông chảy

Được dùng như một tác nhân giảm nước giúp bê tông đạt cường độ cao

ĐẶC ĐIỂM

Sikament® NN đem lại các đặc tính sau:

Là một chất siêu hóa dẻo:

  •  Tính thi công được cải thiện một cách đáng kể
  •  Tăng tính thi công khi đổ bê tông cho cấu kiện mỏng có cốt thép dày đặc
  •  Giảm khối lượng công việc đầm
  •  Ninh kết bình thường không bị trì hoãn
  •  Giảm đáng kể rủi ro bị phân tầng

Là một tác nhân giảm nước

  • Cho phép giảm đáng kể hàm lượng xi măng so với bê tông thường

MÀU

Nâu đậm

BAO BÌ

1.000 Lít

200 Lít

25 Lít

5 Lít